• Nederlands

VGW

Bergh Brandkasten B.V. maakt onderdeel uit van de VGW (Vereniging Geld- en waardeberging), de overkoepelende brancheorganisatie voor leveranciers van brandkasten.

De vereniging heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging van en de handel in brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door: 

  • het voorstaan van de belangen van haar leden en het geven van voorlichting aan haar leden. 

  • het verzamelen en bewerken van gegevens op economisch en technisch gebied en het bestuderen van vraagstukken welke voor haar leden van belang zijn. 

  • het bevorderen van het interne kennisniveau door onderlinge informatie uitwisseling binnen de branche om zodoende het kwaliteitsniveau van de branche als geheel te verhogen. 

  • het meewerken aan het tot stand komen en het actief in stand houden van kwaliteitseisen met betrekking tot de producten en diensten zoals deze worden aangeboden binnen de branche. 

  • de kennis omtrent producten en diensten van de branche met alle daartoe ter beschikking staande middelen te vergroten en uit te dragen. 

  • als deskundig gesprekspartner optreden naar externe partijen, zoals overheden, certificatie- en normalisatie instanties, internationale organisaties, verzekeraars en overige brancheverenigingen. 

  • het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden. 

  • op te treden als gezaghebbend orgaan op haar terrein. 

  • alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Bergh Brandkasten