• Nederlands

Open gleuf

De kenmerken van een open gleuf/pijp op een rij:

  • Bieden, hoewel een uithengelbeveiliging is aangebracht, een beperkte bescherming tegen uithengelen.

  • Allerlei ongerechtigheden kunnen door derden in de inworp worden gegooid.

  • Deze inworp is vooral aan te bevelen op de lichtere kasten, zoals model 400, documentenkasten en muurkluizen.

  • Afmeting en exacte plaatsing in overleg te bepalen.

  

Ook kan voor het afstorten bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een afstortkluis, welke het mogelijk maakt kleine bedragen weer ter beschikking te krijgen.

Bergh Brandkasten