• Nederlands

Data opslag

Brand! Hoezeer u er ook van gevrijwaard wilt blijven, een ongeluk zit in een klein hoekje. En dus hebben wij brandwerende brandkasten voor u in tal van typen en uitvoeringen. Brandkasten die voor de heetste vuren kunnen staan en uw kostbare data beschermen tegen de verwoestende werking van hitte en bluswater. Let bij de aanschaf van kluizen op verschil in brandwerendheid voor papier en digitale gegevensdragers.

Brandwerende brandkasten

In het rood omcirkelde kader kunnen de volgende aanduidingen staan:

Normering brandwerendheid voor digitale datadragers volgens NEN-EN 1047-1

S60DIS

Bij een brandontwikkeling gedurende 60 minuten gevolgd door verblijf in de nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder 50° C en de relatieve vochtigheid beperkt tot maximaal 85%.

S120DIS

Bij een brandontwikkeling gedurende 120 minuten gevolgd door verblijf in de nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder 50° C en de relatieve vochtigheid beperkt tot maximaal 85%.

Normering brandwerendheid voor papieren documenten volgens NEN-EN 1047-1

S60P

Bij een brandontwikkeling gedurende 60 minuten gevolgd door verblijf in de nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder 175° C.

S120P

Bij een brandontwikkeling gedurende 120 minuten gevolgd door verblijf in de nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder 175° C.

Bergh Brandkasten